Forside

SKAGEN FUGLEFESTIVAL 2017 12-14. maj

 

Skagen Fuglefestival arrangeres af:

Dansk Ornitologisk Forening

Skagen Fuglestation

DOF-Nordjylland

 

INSTAGRAM

tagged #skagenfuglefestival

Skagen Fuglefestival 2017 12.-14. maj

 

.

 

 

 

 

 

For alle der ønsker at dyrke interessen for fugle og nyde oplevelsen sammen med andre

Festivalen har det formål, at vi i fællesskab nyder oplevelsen af de tusindevis af trækfugle der passerer hen over Danmarks top. Forårstrækket rummer en mangfoldighed af fuglearter, herunder også flere sjældne, der passerer Skagen.  Derfor er Skagen netop i foråret en attraktiv lokalitet med et væld af fugle og artsrigdommen er stor. 

 

 

Dansk Ornitologisk Forening arbejder i Danmark og internationalt for:

- Formidling af fugleoplevelser i naturen

- Indsamling om og udbredelse af viden om fugle

- Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

- Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter