Forside

SKAGEN FUGLEFESTIVAL 2019

9.-12. maj


INSTAGRAM

tagged #skagenfuglefestival


Skagen Fuglefestival arrangeres af:

Det Grå Fyrs Venner i samarbejde med:

Dansk Ornitologisk Forening

Naturstyrelsen Vendsyssel

Skagen Fuglestation

DOF-Nordjylland

Skagen Fuglefestival 2019 - 9.-12. maj

 

.

 

 

 

Se program 2019 - klik på knappen (English version)

 

For alle der ønsker at dyrke interessen for fugle og nyde oplevelsen sammen med andre.

Festivalen har det formål, at vi i fællesskab nyder oplevelsen af de tusindevis af trækfugle der passerer hen over Danmarks top. Forårstrækket rummer en mangfoldighed af fuglearter, herunder også flere sjældne, der passerer Skagen.  Derfor er Skagen netop i foråret en attraktiv lokalitet med et væld af fugle og artsrigdommen er stor.

 

Festivalen indeholder muligheder for at komme på tur med erfarne ornitologer og også møde dem på udvalgte lokaliteter i Skagen, hvorfra vi af erfaring ved, at der er godt at observere fugletrækket. Men der er også samlet en hel del omkring det Grå Fyr. Her kan du møde Skagen Fuglestatioins Venner og deres stand og Dansk Ornitologisk forening i Nordjylland der også har en stand. Du kan gå på udkig blandt Naturbutikkens mange varer og teste kikkerter og teleskoper, samt besøge den fantastiske udstilling i Trækfuglecentret. Som noget nyt vil Skagen Fuglestations ringmærker fremvise nogle af de fugle der går i nettene i gårdhaven ved det Grå Fyr. Her har du en unik mulighed for at se fuglene på tæt hold i ringmærkerrens hånd, følge med i selve ringmærkningen af fuglene og ikke mindst få en snak med ringmærkeren om hvorfor der stadig ringmærkes fugle.

Der ud over vil der være forskellige stande fra virksomheder der producerer kameraer og kikkerter. Kig forbi og se på det sidste nye eller spørg ind til lige det du gerne vil vide.

endelig kan du få en bid brød og lidt at drikke i den lille café, der ligger i forbindelse med Trækfuglecentret.

 

Sådan gik Fuglefestivalen 2018

Efter indvielsen af centret i Det Grå Fyr med udstilling, Café og ikke mindst en helt ny Fuglestation blev fuglefestivalen 2018 afslutningen på det første år, hvor der var blevet langt mange kræfter for at få alt det nye i Det Grå Fyr til at fungere. 

 

Fuglefestivalen blev også indgangen til en fantastisk sommer, hvor det varme sommervejr satte standarden for aktiviteterne omkring Det Grå Fyr. Festivalen blev gennemført i fantastisk sommervejr med blide vinde og temperaturer over 20 grader.

 

Torsdag morgen prøvede vi for første gang at arrangere en guidet tur til Hirsholmene ud for Frederikshavn. Lars Mortensen var guide og turen var fyldt op med 12 glade deltagere der fik en fantastisk tur til teisterne og splitternernes ø.

Samme dag blev festivalen officielt indviet med tale af Skagen Fuglestations bestyrelsesformand Niels Eriksen. Efter åbningen fortsatte Niels Eriksen som guide på en fin tur på Grenen Sporet.

 

Allerede fra morgenstunden var der guidning ved Nordstrand, hvor der traditionelt dukker mange interesserede op for at se på trækket langs kysten og over reservatet.

Teltpladsen med forskellige boder åbnede kl. 10 og som noget nyt afholdt Fuglestationen ringmærkningstur ud til de åbne net, hvor ringmærkerne kunne fremvise fangede fugle og fortælle om ringmærkningen.

 

Fredag startede med en fantastisk tur igennem reservatet hvor Knud Pedersen igen i år havde rigtig mange deltagere på den 3 timer lange vandring. Ringmærkningstur, guided observation på Nordstrand og på Flagbakken var iegn godt besøgt.

 

Det var dog aftenens foredrag med Morten D.D. Hansen - Fugle – en vild og tosset hobby! - der stjal billedet på denne fredag. omkring 100 tilhørere morede sig og lyttede til Mortens finde foredrag.

 

Lørdag havde Jens Kirkeby en pæn flok med på morgentur på Gyvelstien hvor fokus især var på de syngende morgenfugle. DOF ung forsøgte sig med birdrace for ungee medlemmer og dagen blev sluttet af med hyggelig grill ved centret.

 

Søndag morgen gennemførte Peter Laursen stærkt assisteret af Aase og Erland Jensen den traditionelle tur over Råbjerg Mile og Milesøerne. Kl. 12 blev årets festival afsluttet.

 

 

Dansk Ornitologisk Forening arbejder i Danmark og internationalt for:

- Formidling af fugleoplevelser i naturen

- Indsamling om og udbredelse af viden om fugle

- Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

                                 - Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

 

Skagen Fuglefestival arrangeres i 2018 af foreningen Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) i samarbejde med Skagen Fuglestation og Naturstyrelsen Vendsyssel.

Læs mere om SkafVen her

 

 

DET GRÅ FYRS VENNER


Meld dig ind i foreningen og støt DET GRÅ FYR.


INDMELDELSE