Guidede ture

Guidede ture

Følg en guide på en spændende tur i naturen rundt om Skagen eller følg med i observationer og ringmærkning på hot spots i Skagen. Her ses et væld af forskellige fugle og der er lagt op til store naturoplevelser.

Vores guider:

Lars Grøn

Lars´interesse for fuglene blev grundlagt allerede ved barns ben, da han voksede op i Vadehavsregionen. Siden årtusindeskiftet bosiddende i Nordjylland hvor han de seneste år har fulgt forårstrækket i Skagen. Lars ynder at formidle fuglene i Nordjylland, hvad enten det er i felten eller gennem hans mange fuglefotos.

Mød Lars på Skagen Fuglefestival:

                                                                                                                                  

Knud Pedersen

Knud er lokal ornitolog i Skagen og kendt for sine mange ture som guide i området. Han har fulgt fugletrækket over Skagen siden 1970´erne. Ud over det, så er Knud også en fantastisk fotograf, hvis billeder af fugle er kendt og brugt viden om.


Mød Knud på Skagen Fuglefestival


                                                                                                                                  

Kurt Rasmussen


Kurt er tidligere leder af Skagen Fuglestation og har sammen med den lokale gruppe i Skagen stået for Skagen Fuglefestival siden starten i 2006.

Kurt er i dag formand for den foreningen Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) der sammen med Skagen Fuglestation arrangerer festivalen i 2017.


                                                                                                                                  

Guidede ture:


Torsdag 10. maj kl. 8:15

Tur til Hirsholmene


Som noget helt nyt arrangerer vi en tur til Hirsholmene

Vi tager på en éndagstur ud til øgruppen, hvor vi besøger hovedøen Hirsholm. Hirsholmene består af en gruppe stenøer som ligger ca. 7km nordøst for Frederikshavn.

Blandt ornitologer er øerne nok bedst kendt for at huse Danmarks klart største koloni af tejster, idet her yngler over 1200 par, men også kolonien på ca. 1500 par splitterner er blandt landets største. Af andre ynglefugle kan nævnes skærpiber, vandrikse, huldue som yngler mellem stenene og 5 arter måger.

Da vi besøger øen lige midt i træktiden skal vi bestemt også kigge efter rastende trækfugle, og hvem ved, måske bliver det os som finder festivalens sjældneste fugl:-)

Da der ikke er mulighed for at købe noget på øen, skal du have madpakke med. Vandhane med drikkevand er dog tilgængelig på øen.

Vi mødes torsdag den 10. maj kl. 8.15 på Frederikshavn havn pier 5 som støder op til Fiskerihavnsgade.

Vi er retur i Frederikshavn ca kl 15.45

Turen koster 150,- og bindende tilmelding kan foretages til Lars Mortensen på mail larshmortensen@gmail.com

Hurtig tilmelding tilrådes, da der kun er plads til 10 personer på båden.

                                                                                                                                  

Torsdag 10. maj kl. 10:30 - 13

Tur ad Grenen Stien

Mødested: På P-pladsen ved Det Grå Fyr.

Turleder Kurt Rasmussen


Tag med på denne ca. 3 km lange tur der fra Fyret går ud til Grenen P-pladsen og ind igennem Ellekrattet og derefter ned af Grenenstien som fører os ned igennem Reservatet og over til Det Grå Fyr. Turen ender igen ved Det Grå Fyr. Der vil være gode muligheder for at se de lokale fugle der er i området, lytte til fuglestemmerne og samtidig blive overrasket af det tilfældige fugletræk der passerer over Grenen.

Fornuftigt fodtøj anbefales. Tag kaffe og en bid brød med til en lille pause. Turen er egnet for gangbesværede og børn ifølge med voksne.

                                                                                                                                  

Fredag 11. maj kl. 7 – 11

Morgentur i Skagen.

Mødested: Nordstrand for enden af Batterivej nord for Radarstationen, Skagen.

Turleder Knud Pedersen


Knud Pedersen, lokal ornitolog i Skagen, er guide på en 6 km stille gåtur i området mellem Nordstrand og Grenen. Turen starter kl. 7 ved Nordstrand og går gennem det kuperede klitterræn forbi søen med skarvkolonien og ud til Grenen.  Der er gode muligheder for at se eller høre lokale ynglefugle som Gråstrubet Lappedykker, Rørdrum, Trane og Vandrikse samt rastende småfugle i Reservatet og et begyndende rovfugletræk over Grenen som turen skrider frem.  Solidt og vandtæt fodtøj anbefales. Medbring gerne forfriskninger til pauserne under den ca. 4 timer lange tur.


                                                                                                                                  

Lørdag 12. maj kl. 07-10

Morgentur ved Gyvelstien

Mødested ved P-pladsen ved indgangen til Gyvelstien på Frederikshavnsvej.

Turleder: Jens Kirkeby


Fra P-pladsen går turen til fods ca. 3 km rundt i området ved Gyvelstien og Pælebakke Klit. Der vil være fokus på årstidens fuglestemmer i både løvskov, nåleskov og klithede.

Fornuftigt fodtøj anbefales. Tag kaffe og en bid brød med til en lille pause. Turen er egnet for gangbesværede og børn ifølge med voksne.

                                                                                                                                  

Søndag13. maj kl. 8 – 11

Morgentur i Råbjerg Mile

Mødested på P-pladsen på Kandestedvej


Kurt Rasmussen er guide på denne tur der går ind over Råbjerg Mile til milesøerne og retur. Der vil være gode muligheder for at se de lokale fugle som Storspove, Trane og Ravn, samt tilfældige trækfugle som Gul Vipstjert, vadefugle og rovfugle.

Fornuftigt fodtøj anbefales til en tur i sandet. Tag kaffe og en bid brød med til pausen.

                                                                                                                                  


In order to see birds it is necessary to become a part of the silence.

Robert Lynd