Om festivalen

Om festivalen

Skagen Fuglefestival blev startet i 2006 efter idé af Rolf Christensen, der er lokal ornitolog i Skagen og flittig ringmærker året rundt.


Formålet med Skagen Fuglefestival er at sætte yderligere fokus på et af Europas bedste fugletræksteder. Både forår og efter passerer millioner af fugle Skagens Gren eller havet langs med kysterne i deres vej til eller fra de nordskandinaviske yngleområder. Der ud over trækker området også mange sjældne fugle til, som er kommet på afveje fra deres normale trækrute eller simpelthen strejfer om over store afstande, inden de som fuldt udvoksede er klar til at slå sig ned på deres normale ynglepladser langt fra Danmark.


Formålet opfyldes ved dels at trække flere ornitologer til området. Dette sker blandt andet ved at ornitologerne holder indbyrdes komkurrencer i løbet af festivalen dels på hvem der ser den mest sjældne fugl og dels på hvem der ser flest forskellige arter i løbet af de fire dage.


Samtidig gennemføres der under festivalen mange forskellige arrangementer der henvender sig til den brede befolkning og turister, for på den måde at gøre opmærksom på Skagens internationale betydning som fuglelokalitet og give de der kommer en ekstraordinær oplevelse, fordi de overalt kan blive vejledt af erfarne ornitologer.Rolf Christensen er en kendt figur i Skagen, når han fra tidligt morgen (solopgang) stort set året rundt er ude for at fange og ringmærke fugle i Reservatet. Ringmærkningen foretages og kontrolleres af Zoologisk Museum i København.


If I had to choose, I would rather have birds than airplanes.

Charles Lindbergh