DOF

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening arbejder i Danmark og internationalt for:


Formidling af fugleoplevelser i naturen

Indsamling om og udbredelse af viden om fugle

Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter


Læs mere om Dansk Ornitologisk Forening


The woods would be quiet if no bird sang but the one that sang best.

Henry Van Dyke